Smøring af mekanisk højt belastede dele selv ved ekstreme belastninger.