Produkt til opløsning og fjernelse af tjære- og harpiksrester.