Beskrivelse

Fjerner generende insektrester fra ruder og lygter samt alle lak-, kunststof- og kromdele. SONAX InsectStar klarer selv indtørrede insektrester ved at opbløde og løsne disse. Som følge af intensiveret opløsningsevne sikrer den nye receptsammensætning at selv indtørrede insektrester hurtigt opløses, effektivt og skånsomt. Ideel som forbehandling inden bilvask. Skånsom mod lak og kunststof.Sådan bruger du SONAX InsectStar:Spray på de tilsmudsede områder og lad midlet virke i 3 min. Skyl grundigt efter med eller foretag endnu bedre en komplet manuel bilvask.VIGTIGT: Hvis insektresterne sidder i længere tid, kan dette føre til ætsninger i lakken. Derfor skal den type urenheder fjernes hurtigst muligt. Anvend ikke InsectStar i direkte sol eller på varme overflader. Væsken må ikke udtørre på lakken! Opbevares frostfrit.